Referencie/Partneri

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer je jedným z popredných svetových vydavateľov a poskytovateľov informačných produktov a služieb. Sústreďuje sa hlavne na trhy v oblasti zdravotníctva, daní, účtovníctva, korporátnych služieb, finančných služieb, práva a regulácie, vzdelávania. V slovenskej republike je prevádzkovateľom Automatizovaného Systému Právnych Informácií (ASPI) ako moderného a komplexného systému poskytujúcemu užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi právnymi informáciami.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave predstavuje lídra v oblasti vedeckého právnického výskumu v Slovenskej republike.

AK Henrich Dušek, s.r.o.

AK Henrich Dušek, s.r.o.

Advokátska kancelária AK Henrich Dušek, s. r. o. sa zaoberá poskytovaním právnych služieb so zameraním na obchodné, občianske, pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia s bohatými skúsenosťami aj v oblasti kolektívneho vyjednávania a riešenia kolektívnych sporov.

Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung je najstaršou politickou nadáciou Nemecka. Pomenovaná je po Friedrichovi Ebertovi, prvom demokraticky zvolenom ríšskom prezidentovi. Ako nadácia zameriava svoju činnosť na hodnoty sociálnej demokracie, slobodu, spravodlivosť a solidaritu. Ako všeobecne prospešná inštitúcia pôsobí nezávisle a v jej záujme je podporovať pluralistický spoločenský dialóg k politickým výzvam súčasnosti.