O nás

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva združuje odborníkov z oblasti pracovného práva a z odborov, ktoré súvisia s pracovnoprávnou agendou, pričom jej členovia predstavujú v danej oblasti všeobecne uznávané autority zo strany odbornej i laickej verejnosti.

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva predstavuje jediného profesijného zástupcu Slovenskej republiky v oboch relevantných medzinárodných organizáciách pri Medzinárodnej organizácii práce v Ženeve. Labour Law Association/Asociácia pracovného práva je členom International Labour and Employment Relations Association (ILERA) a prestížnej International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL).

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva napĺňa svoje ciele v podobe podpory rozvoja vedy pracovného práva, vedeckej a vedecko-popularizačnej práce v odbore pracovného práva a v odboroch, ktoré súvisia s pracovnoprávnou agendou, rozvoja efektívnej spolupráce medzi teoretickými a praktickými pracoviskami venujúcimi sa pracovnoprávnej oblasti, podpory členov aktívne pôsobiacich v pracovnoprávnej oblasti v ich odbornej činnosti najmä vedeckou, konzultačnou, poradenskou, informačnou, vzdelávacou, publikačnou činnosťou, vydávaním odborných časopisov a periodík, organizovaním vedeckých a odborných podujatí, spoluprácou s inštitúciami a jednotlivcami pôsobiacimi v pracovnoprávnej oblasti v Slovenskej republike  a v zahraničí.

Bližšie informácie o vedeckých a publikačných aktivitách, prípadne o členoch Labour Law Association/Asociácia pracovného práva získate na webovom sídle Labour Law Association/Asociácia pracovného práva TU

Member of