Vzdelávacie kurzy z oblasti ochrany osobných údajov

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva si Vám dovoľuje na základe veľkého ohlasu ponúknuť vzdelávacie kurzy z oblasti ochrany osobných údajov, ktoré nadväzujú nielen na nový právny rámec tvorený novým európskym nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj všeobecnej požiadavky aplikačnej praxe.

Jednotlivé vzdelávacie kurzy sú rozlíšené vzhľadom na jednotlivé cieľové skupiny a v závislosti od požiadavky klientov je možné ich realizovať aj ako in - house semináre v priestoroch klienta.


3A

Kurz 3A: Nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť zamestnávateľa

- základný prehľad a porovnanie GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou


3B

Kurz 3B: Zodpovedná osoba a jej činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR

- právny základ spracúvania osobných údajov v novom právnom stave v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR


3C

Kurz 3C: Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov

- právny základ spracúvania (osobných) údajov o zamestnancoch, rozsah a forma spracúvaných osobných údajov


3D

Kurz 3D: Sociálna a marketingová politika zamestnávateľa z pohľadu GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

- právny základ spracúvania (osobných) údajov o zamestnancoch, rozsah a forma spracúvaných osobných údajov,