Kurz 2G: Ochrana osobných údajov v odborárskej činnosti alebo ako evidenciu členskej základne

Kurz 2G: Ochrana osobných údajov v odborárskej činnosti alebo ako evidenciu členskej základne

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 28


Cieľ a obsah kurzu:

- Seminár je zameraný na osvojenie si správneho procesu evidencie členskej základne odborovou organizáciou, a to vo forme oboznámenia sa s podstatou ochrany osobných údajov fyzických osôb v zmysle novej právnej úpravy od 25. 5. 2018, ďalej kategóriou citlivých osobných údajov v podobe odborovej príslušnosti a ďalšími informáciámi, ktoré majú potenciálne znaky osobných údajov a ktoré odborová organizácia zhromažďuje o zamestnancov - svojich členov.

- Predmetom semináru bude rovnako príprava potrebnej dokumentácie pre odborovú organizáciu v súvislosti s ochranou osobných údajov členov.

- Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek