Kurz 2D: Odborárske minimum - ako to má vyzerať správne v odborovej organizácií

Kurz 2D: Odborárske minimum - ako to má vyzerať správne v odborovej organizácií

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- Seminár je určený začínajúcim a už zvoleným funkcionárom odborových organizácií a je zameraný na osvojenie si praktických vedomostí o vzniku a založení odborových organizácií ako občianskych združení, fungovaní odborov, o ich orgánov, spôsobe ich kreovania, príprave interných dokumentov odborovej organizácie so zameraním na fungovanie odborov na pracovisku zamestnávateľa. Účastníci sa dozvedia viac informácií o právach členov odborových orgánov (imunita členov odborových orgánov), rozdiel medzi pracovným voľnom poskytovaným na úkony v záujme zamestnávateľa (§240 ods. 1 ZP), pracovným voľnom poskytnutom zamestnávateľom na účely vzdelávania (§240 ods. 2 ZP) a pracovným voľnom poskytovaným na výkon činnosti v odborovom orgáne (§240 ods. 3 ZP), spôsob jeho výpočtu, rozdelenie medzi zástupcov zamestnancov, resp. rozdelenie v prípade viacerých odborových organizácií na pracovisku a postup v prípade nedohody o rozdelení pracovného voľna medzi odborovými organizáciami. Účastníkom vzdelávania bude ozrejmený rozdiel medzi dlhodobým uvoľnením na výkon funkcie v odborovom orgáne podľa §136 ods. 1 ZP a voľnom na výkon činnosti v odborovom orgáne podľa §240 ods. 3 ZP.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek