Kurz 2C: (Ne)bojte sa rozširovania kolekivnych zmlúv vyššieho stupňa

Kurz 2C: (Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

personalisti a odboroví funkcionári, ktorí prichádzajú pri výkone svojej práce s kolektívnym vyjednávaním na odvetvovej alebo podnikovej úrovni, a to predovšetkým z odvetví strojárskeho (automobilového) priemyslu, stavebného, elektrotechnického a chemického priemyslu, odvetvia energetiky, verejnej cestnej dopravy a peňažníctva, potravinárstva, či sklárskeho a hutníckeho priemyslu, kde prichádza najčastejšie k rozširovaniu záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- dopady rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov i odborové organizácie na podnikovej úrovni,

- vysvetlenie pojmov kolektívna zmluva, druhy kolektívnych zmlúv, reprezentatívna kolektívna zmluva a postupy overovania jej reprezentatívnosti,

- možnosti dojednávania záväzkov v kolektívnych zmluvách s ohľadom na vzájomný vzťah jednotlivých druhov kolektívnych zmlúv,

- platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv vo väzbe na rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odlišnosti medzi nimi, spoločné a rozdielne znaky v porovnaní s pracovným pomerom (na rozbore vzorovej dokumentácie), odvodové zaťaženie dohodárov),

- diskusia a otázky.


Lektori (alternatívne):


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop TU

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora TU