Kurz 1F: Flexibilné zamestnávanie podľa potrieb zamestnávateľa

Kurz 1F: Flexibilné zamestnávanie podľa potrieb zamestnávateľa

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci

zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- pracovný pomer na kratší pracovný čas (rozdiel medzi kratším a skráteným pracovným časom, variácie kratšieho pracovného času a jeho rozvrhovania),

- delené pracovné miesto (čo je to delené pracovné miesto a pre koho je vhodé, zaradenie zamestnanca na delené pracovné miesto (vzorová dokumentácia), vzájomné zastupovanie zamestnancov na delenom pracovnom mieste, zánik deleného pracovného miesta a skončenie pracovného pomeru na delenom pracovnom mieste),

- pracovný pomer na určitú dobu (spôsoby vymedzenia určitej doby, pravidlo 2x2, výnimky z predlženia a opätovného dohodnutia, zmena z určitej doby na neurčitý čas a naopak, skončenie pracovného pomeru na určitú dobu),

- domácka práca a telepráca (druhy práce na diaľku, domácka práca a telepráca (vzor pracovnej zmluvy), odlišnosti od „klasického“ zamestnanca,

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odlišnosti medzi nimi, spoločné a rozdielne znaky v porovnaní s pracovným pomerom (na rozbore vzorovej dokumentácie), odvodové zaťaženie dohodárov)

- diskusia a otázky.


Lektori (alternatívne):


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop TU

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora TU