Kurz 1E: Sociálna politika zamestnávateľa

Kurz 1E: Socialna politika zamestnávateľa

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci

zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- starostlivosť o zdravie zamestnanco (zdravé pracovné prostredie, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a lekárske prehliadky),

- vzdelávanie zamestnancov (rozdiel medzi zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikáci, kvalifikačná dohoda (vzorová dokumentácia),

- stravovanie zamestnancov (subjekty a podmienky zabezpečovania stravovania, náklady na stravovanie, stravovanie „dohodárov“ a bývalých zamestnancov),

- tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie,

- osobitné pracovné podmienky pre zamestnancov starajúcich sa o rodiny (rodinný príslušník zamestnanca, tehotná zamestnankyňa - oznámenie tehotenstva, skončenie pracovného pomeru, nástup a návrat z materskej dovolenky/rodičovskej dovolenky, skončenie pracovného pomeru so zamestnancami starajúcimi sa o rodinu,

- osobitné pracovné podmienky pre mladistvých zamestnancov (detská práca a práca mladistvých, interakcia so zákonnými zástupcami mladistvého),

- osobitné pracovné podmienky pre zamestnancov so zdravotným postihnutím (kvóta systém, príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím),

- diskusia a otázky k obom častiam seminára.


Lektori (alternatívne):


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop TU

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora TU