Kurz 3D: Sociálna a marketingová politika zamestnávateľa z pohľadu GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Kurz 3D: Sociálna a marketingová politika zamestnávateľa z pohľadu GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín / 3 hodiny


Pre všetkých:

zamestnanci vykonávajúci u zamestnávateľa činnosti súvisiace s personálnou politikou v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov, vonkajšej i vnútornej (marketingovej) komunikácie, zamestnanci PR oddelení


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- právny základ spracúvania (osobných) údajov o zamestnancoch, rozsah a forma spracúvaných osobných údajov,

- identifikácia jednotlivých systémov, v ktorých prichádza k spracúvaniu údajov o zamestnancoch, resp. tretích subjektov v predmetných oblastiach,

- typy spracúvaných osobných údajov ako napr. IP adresy, cookies, online identifikátory, rozdiel medzi osobnými a pseudonymizovanými osobnými údajmi,

- zmeny v oblasti vnútornej i vonkajšej komunikačnej stratégii vo vzťahu k získavaniu súhlasu dotknutých osôb, ktorých údaje budú zaradené do rôznych vernostných alebo marketingových systémov, priamy marketing,

- súhlas fyzickej osoby získavaný pri prevádzkovaní marketingových aktivít spoločnosti (newslettre, súťaže, vernostné programy),

- poskytovanie rôznych foriem benefitov alebo výhier a ich objektivizácia vo vzťahu k získaným osobným údajom,

- dotknutá osoba a jej práva - povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov,

- poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi a prenos osobných údajov v rámci a mimo EÚ;

- profilovanie - sledovanie aktivity (správania sa) v kontexte marketingovej komunikácie (sledovanie aktivít návštevníka v digitálnom prostredí),

- prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností,

- riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa.


Lektor


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop.

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora.