Školiace stredisko

Vzdelávacie kurzy Labour Law Association/Asociácia pracovného práva sa uskutočňujú vo vlastnom školiacom stredisku Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.

Školiace stredisko spĺňa najprísnejšie kritéria na kvalitu výučbového priestoru, disponuje modernou premietacou a ozvučovacou technikou vrátane rýchleho bezplatného internetového pripojenia pre účastníkov vzdelávacích kurzov.

V priestoroch školiaceho strediska je k dispozícia prezenčná knižnica s domácimi i zahraničnými odbornými publikáciámi z oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacimi vednými disciplínami.

Kde nájdete školiace stredisko Labour Law Association/Asociácia pracovného práva:

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

Spartakovská 24

917 01 Trnava

Spojenie MHD:

Linka č. 4 - výstup na zástavke Spartakovská v oboch smeroch z/do Železničná stanica/Autobusová stanica (školiace stredisko sa nachádza 3 min od zastávky)

Spojenie osobným motorovým vozidlom:

Parkovanie motorových vozidiel je možné na verejných bezplatných parkoviskách priamo pred školiacim strediskom.

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora TU